PRUŽAM TI RUKU / TI PORGO LA MIA MANO, Školska 14, 52 470 UmagTel: :: Mob: :: pruzamtiruku.umag@gmail.com
  • background

Udruga „Pružam ti ruku“ Umag, Associazione „Ti porgo la mia mano“ Umago

je neprofitna organizacija za promicanje, razvitak i unapređenje položaja djece

 s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom i njihovih obitelji,

kroz ranu intervenciju, re/habilitaciju, savjetodavnu i stručnu pomoć.


U Udruzi vas očekuje psihologinja Valentina Butković

Rezervacije termina  tbutkovicv@gmail.com

Senzorna soba Dajan Bačič

Rezervacije termina  bacicd4@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    

                        
PROSTORIJE: prizemlje OŠ „Marije i Line“ u Umagu, Školska 14