PRUŽAM TI RUKU / TI PORGO LA MIA MANO, Sošići 58r, 52 470 UmagTel: +385 95 914 9894 :: Mob: +385 98 161 6606 :: pruzamtiruku.umag@gmail.com
  • background
divider-1

Udruga „Pružam ti ruku“ Umag, Associazione „Ti porgo la mia mano“ Umago

je neprofitna organizacija za promicanje, razvitak i unapređenje položaja djece

 s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom i njihovih obitelji,

kroz ranu intervenciju, re/habilitaciju, savjetodavnu i stručnu pomoć.


 

ZAPOSLENICI: defektologinja – edukacijski rehabilitator

Merima Breščić Radaković


Merima Breščić Radaković 


 PROSTORIJE: prizemlje OŠ „Marije i Line“ u Umagu, Školska 14

divider-1